Slik skaper du en god avslutning

presentasjonsteknikk Nov 02, 2023
 
 

Har du hørt om «The Primacy–Recency-Effect»?

Dette er en observasjon innen psykologien som handler om hvordan vi husker informasjon, basert på hvor den er plassert i en sekvens.

 

Enkelt forklart:

  Primacy effect: Folk har en tendens til å huske de første elementene i en liste eller sekvens bedre enn det som kommer i midten.

  Recency effect: Dette refererer til tendensen folk har til å huske de siste elementene i en liste eller sekvens bedre enn midterste elementene. Dette skjer fordi disse elementene fortsatt er ferske i korttidsminnet, og vi har en tendens til å vektlegge ny informasjon som viktig.

Det betyr at det kan være en god idé å plassere viktig informasjon i begynnelsen eller slutten av en presentasjon, ettersom folk sannsynligvis kommer til å det første og det siste best.

Det som kommer i midten… Not so much!

Tidligere har jeg laget en tipsvideo knyttet til hvordan vi finner frem til en pangstart på presentasjonen.

Denne gangen handler det om hvordan du kan avslutte sterkt👇Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.