FOREDRAG

KUNNSKAP PRESENTERT I KOMPAKT FORMAT

Vi holder foredrag innenfor temaene vi jobber mest med. Retorikk, kommunikasjon, salg og effektivitet. Under finner du eksempler på foredrag.

TRYGG OG TYDELIG NÅR DU PRESENTERER

I dag er konkurransen om vår tid og oppmerksomhet større enn noen gang.

Hvis du vil ha større gjennomslagskraft og holde presentasjoner som gjør at folk følger med, er dette midt i blinken.

Foredraget "Trygg og tydelig når du presenterer " er et foredrag der deltakerne får effektive verktøy og metoder, samt en stor mengde tips og gode råd for hvordan man kan bli en fantastisk formidler.

Foredraget passer perfekt for de som jobber med salg, ledelse eller undervisning. Det er for de med høy kompetanse innenfor et fagområde, men som er usikre på hvordan de best skal formidle sin kunnskap. Det er også for de som trenger hjelp til å forenkle komplekse temaer slik at de blir forståelige for målgruppen.

 

POWERPOINT SOM FUNKER

Her får du enkle metoder og grep som gjøre at du kan holde skikkelig bra presentasjoner med PowerPoint 

Dette handler ikke om hvordan du bruker programmet PowerPoint, men hvordan du kan fange – og holde på – tilhørerens oppmerksomhet når du presenterer.

Vi ser på  

  • forskjellen på et dokument og en presentasjon
  • hva nyere hjerneforskning sier om effektiv presentasjonsteknikk
  • enkle designprinsipper som vil hjelpe deg til å ta bedre valg når du lager presentasjoner
  • konkrete og effektive presentasjonstekniske tips når du bruker PowerPoint

 

EFFEKTEN DU HAR PÅ ANDRE

Noen mennesker kan lyse opp et helt rom når de kommer inn døra; og noen har den samme effekten når de går ut av rommet.

Lar du omgivelsene påvirke hvordan du har det, eller påvirker du omgivelsene og menneskene rundt de deg?

Du bestemmer selv hvem du er i møte med kollegaer, familie og venner. I dette foredraget får du konkrete øvelser, innspill og inspirasjon som gjør det enklere å møte opp som den beste utgaven av deg selv – litt oftere.

 

LA OSS SNAKKE KROPPSSPRÅK

Du trenger ikke si et ord! Kroppen din forteller alt.


Hvordan du står, gestikulerer, beveger deg, bruker blikk og stemme påvirker andre i veldig stor grad. 

I mange tilfeller trenger du ikke si et ord for at folk skal forstå hva du mener. Og hvis du ikke mener det du sier er det sannsynligvis ikke vanskelig å oppfatte for de som kjenner deg. Vi mennesker er ekstremt gode på å tolke ikke-verbale signaler.

I dette foredraget lærer du hvordan du kan påvirke andre med ditt kroppsspråk, og hvordan du kan bli bedre på å tolke signalene andre sender. Spennende innsikter og aha-opplevelser som kan brukes umiddelbart. Her får dere garantert mye å snakke om på kontoret i etterkant.

Kommer med bevegelses- og lattergaranti.

 

STORYTELLING PÅ JOBB

Det har aldri vært enklere å dele ditt budskap med verden enn det er i dag. Og fordi det aldri har vært enklere å nå ut, har det aldri vært vanskeligere å nå frem. For du konkurrerer med ekstremt mange om oppmerksomheten.

 

Storytelling handler om å fange oppmerksomheten når du tar ordet. Du får verktøy og trening som hjelper deg til å bruke dine egne – og bedriftens – historier som en naturlig del av dine presentasjoner.

Vi ser nærmere på

  • elementene som må med for å skape en god historie
  • åtte konkrete grep for å fange oppmerksomheten
  • hvordan du skaper en pangstart på dine presentasjoner
  • hvordan du finner historier du kan bruke
  • kunsten å fatte seg i korthet
  • det viktige kroppsspråket 

For booking eller mer informasjon: Ta kontakt!

 

Christian Eek-Jensen

Christian er profesjonell kursleder og foredragsholder som hjelper alt fra enkeltpersoner til Norges største selskaper og organisasjoner med å kommunisere mer effektivt. 
 
Christian har flere års erfaring som konsulent for Retorisk institutt AS, og er assosiert partner i Holtskog AS. Siden 2013 har han vært gjesteforeleser på institutt for helsefag ved Høyskolen Kristiania.
 
Gjennom de siste drøyt 20 årene har han tilegnet seg bred erfaring innen salg og markedsføring fra en rekke bransjer. Både som selger, kursleder, og konsulent innen salgstrening, leder- og organisasjonsutvikling.
 
Han er svært opptatt av at du som tilhører eller kursdeltager skal sitte igjen med konkrete verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.
 
Christian er engasjert, tilstedeværende, og underholdende når han leverer, og får svært gode tilbakemeldinger fra de han jobber med.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.