I have a dream...

Uncategorized Sep 14, 2023
 

Den 20. august 2023 var det 60 år siden Dr. Martin Luther King Jr. holdt en av historiens mest kjente taler 🎙️

"I have a dream..."

Vellykket retorikk er at rett person, sier de rette ordene, på rett sted, og til rett tid.

Da MLK tok ordet på trappene ved The Lincoln Memorial i 1963, fikk verden et perfekt eksempel på dette.

Det er mange grunner til at talen står igjen som en av de viktigste i moderne tid. Som kursleder i retorikk og presentasjonsteknikk opplever jeg at mange overser et tidløst tips de kan hente fra denne talen, og bruke i sine presentasjoner:

Det holder ikke å si ting én gang!

Det er ikke på noen måte en overraskende innsikt, men mange synes det er unaturlig og kleint å gjenta seg selv. Det oppleves repetitivt og monotont for den som snakker; men det er ikke nødvendigvis det for oss som hører på.

Alle husker «I have a dream», men få kan gjengi større deler av teksten.

Han repeterte det åtte ganger i løpet av talen, men det har blitt gjentatt av millioner av mennesker i ettertid.

Og dette er vesentlig. For når du først husker denne ene setningen, er veien kort til å kunne starte en samtale om det som ellers ble sagt.

Det er neppe en god idé å kopiere Martin Luther King Jr.s høystemte stil i møterommet på jobben. Men hvis målet er at folk skal fortsette å snakke om ditt budskap etter at presentasjon er over, er det en ting du kan lære fra ham:

Har du et viktig poeng, må det gjentas!

La meg gjenta:

Gjenta!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.