KUNSTEN Å OVERBEVISE

Kurs i praktisk retorikk og presentasjonsteknikk

Slik holder du presentasjoner som får folk til å følge med
– og ting til å skje

I 2022 konkurrerer du med ekstremt mange om oppmerksomheten. Om du skal bli hørt i dag er det viktigere enn noen gang at du er presis, tydelig og relevant når du tar ordet.

På dette kurset får du en verktøykasse som gir deg det beste utgangspunktet for å nå frem til andre – og få gjennomslag for ditt budskap.

Du blir kjent med effektive og konkrete metoder som blir brukt av verdens dyktigste formidlere. Kurset baserer seg på modeller og verktøy fra klassisk retorikk som kombineres med inspirasjon fra moderne arenaer som TED – og forskningsbasert kunnskap om kommunikasjon.

Kurset vil hjelpe deg til å:

• Spare tid når du forbereder en presentasjon

• Prioritere det viktigste i forberedelsenepage1image3685408

• Velge relevant innhold til målgruppen

• Formulere tydelige budskap og argumenter

• Strukturere innholdet slik at du øker sannsynligheten for gjennomslagpage1image3763200

• Fange – og holde – på oppmerksomhetenpage1image3679584

• Innlede og avslutte som en proff

 

Kurset er praktisk orientert og passer for alle som ønsker å bli tydeligere og tryggere når de presenterer.

 

Dokumentasjon 


Deltagerne får tilsendt en pdf som oppsummerer de viktigste punktene – og de beste tipsene etter kurset.

page1image3762992

Varighet

Kurset kan gjennomføres som:

• Tre timers seminar med enkle øvelser. Passer for grupper fra 5 – 50 deltagere

• Heldags kurs. Flere øvelser og grupper opp til 20 deltagere

• Todagers kurs. Deltagerne holder flere presentasjoner og får grundige tilbakemeldinger. Maks 8 deltagere

 

Ta kontakt for mer informasjon. 

 

 

 

"Lederforum for kvinner i Molderegionen har kjørt flere kurs i retorikk og presentasjonsteknikk med Christian. Vi bad kursdeltakerne vurdere, på en skala fra 1-6 hvor 1= svært dårlig og 6 = svært bra, følgende utsagn om Christian som kursinstruktør: «Instruktøren av flink til å kommunisere stoffet. Instruktøren hadde stor faglig dyktighet, instruktøren tok hensyn til hver enkelt deltaker». Deltakerne gir et gjennomsnitt på utrolige 5,9, 5,7 og 5,9 på de tre utsagnene. Det er imponerende! Som arrangør opplevde vi at Christian er ryddig, profesjonell og svært hyggelig å forholde seg til. "

Britt Flo
Daglig leder – Lederforum for kvinner i Molderegionen
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.